CZYSTA INSTALACJA SYSTEMU
WINDOWS 8.1

W tym tutorialu pokażemy, jak przeprowadzić czystą instalację systemu Windows 8.1

Aby to zrobić, będziemy potrzebować:

1. Po utworzeniu bootowalnego dysku DVD lub USB należy go włożyć do komputera, na którym ma zostać zainstalowany dany system a następnie go wyłączyć. Teraz musisz uruchomić program konfiguracyjny BIOS / UEFI lub boot menu, aby uruchomić rozruch z nośnika instalacyjnego. Aby to zrobić, będziesz musiał włączyć komputer i naciskać ciągle na wybranym przycisku, aby uzyskać dostęp do ustawień lub Boot Menu. Aby znaleźć przycisk na klawiaturze, który przeniesie nas do menu ustawień lub Boot Menu, możesz odwołać się do tego artykułu na temat różnych kluczy dostępu: https://www.desertcrystal.com/bootkeys

Jeśli wszystko ustawisz poprawnie, zostaniesz poproszony o naciśnięcie dowolnego klawisza, aby rozpocząć instalację, naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć instalację.

2. Rozpocznie się instalacja. Wybierz format języka, czasu i waluty oraz układ klawiatury i naciśnij "Dalej"

3. Naciśnij "Zainstaluj teraz"

4. Wprowadź klucz produktu i naciśnij "Dalej"

5. Zaakceptuj warunki licencji i naciśnij "Dalej".

6. Naciśnij Niestandardowy: Zainstaluj tylko system Windows (zaawansowany)

7. Teraz zobaczysz listę partycji. Zaznacz każdą z nich i naciśnij "Usuń". Po zakończeniu powinieneś pozostać na Dysku 0 z nieprzydzielonym miejscem. Zaznacz ten dysk i naciśnij "Dalej".

8. Teraz rozpocznie się instalacja. Poczekaj, aż się zakończy. Twój komputer uruchomi się ponownie po pewnym czasie. Kiedy to nastąpi, nie naciskaj niczego, tylko poczekaj aż do następnego kroku.

9. Teraz zobaczysz opcje personalizacji. Wybierz schemat kolorów i nazwij swój komputer.

10. Teraz wybierz ustawienia, możesz użyć ustawień ekspresowych lub Dostosuj, jeśli chcesz coś zmienić

11. Teraz system Windows spróbuje połączyć się z kontem Microsoft, jeśli go nie masz, możesz teraz utworzyć konto lokalne.

12. Ustaw nazwę konta i hasło (jeśli nie chcesz ustawiać hasła, zostaw puste pole hasła) i naciśnij "Zakończ".

13. Po naciśnięciu "Zakończ" instalator sfinalizuje cały proces. To już wszystko, pomyślnie zainstalowałeś Windows 8.